A Hugo incarnation of the blog.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

121 wiersze
3.9 KiB

#include "definition.hpp"
#include "error.hpp"
#include "ast.hpp"
#include "instruction.hpp"
#include "llvm_context.hpp"
#include <llvm/IR/DerivedTypes.h>
#include <llvm/IR/Function.h>
#include <llvm/IR/Type.h>
void definition_defn::typecheck_first(type_mgr& mgr, type_env& env) {
return_type = mgr.new_type();
type_ptr full_type = return_type;
for(auto it = params.rbegin(); it != params.rend(); it++) {
type_ptr param_type = mgr.new_type();
full_type = type_ptr(new type_arr(param_type, full_type));
param_types.push_back(param_type);
}
env.bind(name, full_type);
}
void definition_defn::typecheck_second(type_mgr& mgr, const type_env& env) const {
type_env new_env = env.scope();
auto param_it = params.begin();
auto type_it = param_types.rbegin();
while(param_it != params.end() && type_it != param_types.rend()) {
new_env.bind(*param_it, *type_it);
param_it++;
type_it++;
}
type_ptr body_type = body->typecheck_common(mgr, new_env);
mgr.unify(return_type, body_type);
}
void definition_defn::resolve(const type_mgr& mgr) {
type_var* var;
body->resolve_common(mgr);
return_type = mgr.resolve(return_type, var);
if(var) throw type_error("ambiguously typed program");
for(auto& param_type : param_types) {
param_type = mgr.resolve(param_type, var);
if(var) throw type_error("ambiguously typed program");
}
}
void definition_defn::compile() {
env_ptr new_env = env_ptr(new env_offset(0, nullptr));
for(auto it = params.rbegin(); it != params.rend(); it++) {
new_env = env_ptr(new env_var(*it, new_env));
}
body->compile(new_env, instructions);
instructions.push_back(instruction_ptr(new instruction_update(params.size())));
instructions.push_back(instruction_ptr(new instruction_pop(params.size())));
}
void definition_defn::gen_llvm_first(llvm_context& ctx) {
generated_function = ctx.create_custom_function(name, params.size());
}
void definition_defn::gen_llvm_second(llvm_context& ctx) {
ctx.builder.SetInsertPoint(&generated_function->getEntryBlock());
for(auto& instruction : instructions) {
instruction->gen_llvm(ctx, generated_function);
}
ctx.builder.CreateRetVoid();
}
void definition_data::typecheck_first(type_mgr& mgr, type_env& env) {
type_data* this_type = new type_data(name);
type_ptr return_type = type_ptr(this_type);
int next_tag = 0;
for(auto& constructor : constructors) {
constructor->tag = next_tag;
this_type->constructors[constructor->name] = { next_tag++ };
type_ptr full_type = return_type;
for(auto it = constructor->types.rbegin(); it != constructor->types.rend(); it++) {
type_ptr type = type_ptr(new type_base(*it));
full_type = type_ptr(new type_arr(type, full_type));
}
env.bind(constructor->name, full_type);
}
}
void definition_data::typecheck_second(type_mgr& mgr, const type_env& env) const {
// Nothing
}
void definition_data::resolve(const type_mgr& mgr) {
// Nothing
}
void definition_data::compile() {
}
void definition_data::gen_llvm_first(llvm_context& ctx) {
for(auto& constructor : constructors) {
auto new_function =
ctx.create_custom_function(constructor->name, constructor->types.size());
std::vector<instruction_ptr> instructions;
instructions.push_back(instruction_ptr(
new instruction_pack(constructor->tag, constructor->types.size())
));
instructions.push_back(instruction_ptr(new instruction_update(0)));
ctx.builder.SetInsertPoint(&new_function->getEntryBlock());
for (auto& instruction : instructions) {
instruction->gen_llvm(ctx, new_function);
}
ctx.builder.CreateRetVoid();
}
}
void definition_data::gen_llvm_second(llvm_context& ctx) {
// Nothing
}