A Hugo incarnation of the blog.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

129 satır
2.4 KiB

data List = { Nil, Cons Nat List }
data Bool = { True, False }
data Nat = { O, S Nat }
defn ifN c t e = {
case c of {
True -> { t }
False -> { e }
}
}
defn ifL c t e = {
case c of {
True -> { t }
False -> { e }
}
}
defn toInt n = {
case n of {
O -> { 0 }
S np -> { 1 + toInt np }
}
}
defn lte n m = {
case m of {
O -> {
case n of {
O -> { True }
S np -> { False }
}
}
S mp -> {
case n of {
O -> { True }
S np -> { lte np mp }
}
}
}
}
defn minus n m = {
case m of {
O -> { n }
S mp -> {
case n of {
O -> { O }
S np -> {
minus np mp
}
}
}
}
}
defn mod n m = {
ifN (lte m n) (mod (minus n m) m) n
}
defn notDivisibleBy n m = {
case (mod m n) of {
O -> { False }
S mp -> { True }
}
}
defn filter f l = {
case l of {
Nil -> { Nil }
Cons x xs -> { ifL (f x) (Cons x (filter f xs)) (filter f xs) }
}
}
defn map f l = {
case l of {
Nil -> { Nil }
Cons x xs -> { Cons (f x) (map f xs) }
}
}
defn nats = {
Cons (S (S O)) (map S nats)
}
defn primesRec l = {
case l of {
Nil -> { Nil }
Cons p xs -> { Cons p (primesRec (filter (notDivisibleBy p) xs)) }
}
}
defn primes = {
primesRec nats
}
defn take n l = {
case l of {
Nil -> { Nil }
Cons x xs -> {
case n of {
O -> { Nil }
S np -> { Cons x (take np xs) }
}
}
}
}
defn head l = {
case l of {
Nil -> { O }
Cons x xs -> { x }
}
}
defn reverseAcc a l = {
case l of {
Nil -> { a }
Cons x xs -> { reverseAcc (Cons x a) xs }
}
}
defn reverse l = {
reverseAcc Nil l
}
defn main = {
toInt (head (reverse (take ((S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S O))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) primes)))
}